Välkommen till Cleanright

På den här webbplatsen hittar du massor av användbar information om tvätt- och diskmedel, rengöringsmedel och underhållsprodukter för användning i hemmet.

Cleanright är en branschstödd webbplats och därför diskuteras inte specifika varumärken här. Du hittar dock information om de olika produkttyperna och produktgrupperna här. Syftet med denna webbplats är att ge dig den information du behöver för att fatta egna väl underbyggda beslut och för att få bästa resultat av dina produkter på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Denna webbplats har också utformats för att ge information till institutioner och icke-statliga organisationer (NGO). Information till allmänheten är i färg. Avsnitten med färgkodning i grått i verktygsfältet för navigation innehåller information av mer teknisk karaktär. Vi hoppas att ditt besök blir informativt och nyttigt!

Deklarationen om hållbar rengöring är ett frivilligt branschinitiativ som uppmuntrar tillverkare och konsumenter att införa mer hållbara rengöringsmetoder. Du kommer att se deklarationens logotyp på fler och fler rengöringsprodukter. Läs mer här.

Cleanright är ett gemensamt initiativ från A.I.S.E. , den organisation som företräder branschen för tvål, tvätt- och diskmedel, rengöringsmedel och underhållsprodukter och Cefic , som representerar kemiindustrin i Europa.  I Sverige representeras dessa branscher av KTF (Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet) och PoK (Plast- och kemiföretagen)

Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français