Ingredienssökning

Välkommen till vår ingrediensdatabas. Här hittar du information om ingredienser som ofta finns i tvålar, rengöringsmedel och underhållsprodukter. Sök efter en ingrediens genom att klicka på den första bokstaven dess namn i urvalet A-Ö ovan. En lista visas nedan i alfabetisk ordning. Rulla ner till önskad ingrediens för att få information om den/de produkttyper som ingrediensen används i, familjegruppen, CAS-numret*, säkerhetsinformation samt länkar till ytterligare information.

Observera att denna lista inte är fullständig och kommer att kompletteras med tiden. Den innehåller länkar till säkerhetsinformation som är tillgänglig för allmänheten samt till andra data och riskbedömningar som utförts av enskilda företag.

Observera att länkarna nedan är endast tillgängliga på engelska.

* CAS-nummer:
Ett CAS-registreringsnummer (Chemical Abstract Service index number) är ett unikt siffer-ID. Numret betecknar ett ämne för kemiska föreningar, polymerer, och används internationellt. Det innehåller upp till 9 siffror

För information om doftämnen/parfymämnen, klicka här

Bleach Precursors
Builders

Abrasive
Alkalinity sources
Binders
Bulking Agents
Colourants
Corrosion Inhibitors
Enzymes
Fragrances
Hydrotropes
Oxidising Agents
pH Adjusters
Preservatives
Solvents
Surfactants
Viscosity Controlling Agents
Water
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français