Vad gör egentligen de olika kemiska ingredienserna?

Varje kemisk ingrediens i en formel har en specifik funktion. Vissa ingredienser ger produkten dess verksamma egenskaper, andra kan hjälpa den upplösas bättre i vatten eller ge den en behaglig doft eller färg. Sammantaget ger det en produkt som är lättare att använda och ger bra resultat.

I detta avsnitt hittar du information om de viktigaste familjerna med kemiska ingredienser och den roll de spelar i en produkt.

För ytterligare information om doftämnen klicka här .

Familj Funktion Typ Funktion
Alkalinitetskällor Ökar produktens alkalinitet och underlättar upplösning av smuts.
Bindemedel Ämnen som tillsätts för att ge vidhäftning så att de fasta ämnena klibbar ihop, t.ex. tabletter.
Blekningsprekursorer Reagerar i tvätten och bildar blekmedel. Blekningsaktiveringsämnen Stärker blekningseffekten hos ett rengöringsmedel så att det blir effektivt även vid lägre temperaturer.
Blekningskatalysatorer Stärker blekningseffekten hos ett rengöringsmedel så att det blir effektivt även vid lägre temperaturer.
Doftämnen Ger produkten en behaglig doft i förpackningen och under användning.
Enzymer Enzymer är katalysatorer som ökar verkningsgraden hos kemiska reaktioner, exempelvis processer för nedbrytning och tillväxt. I disk- och tvättmedelsbranschen används kommersiella enzymer för att säkerställa mer omfattande fläckborttagning, ökad vithet, bättre tyg- och färgvård samt övergripande rengöringsprestanda. Proteas Proteaser bryter ned proteinhaltiga fläckar (gräs, blod, ägg, köttfärs m.fl.), vilket garanterar grundlig fläckborttagning och ett rent resultat.
Amylas Amylaser bryter ned stärkelsehaltiga fläckar (pasta, potatis, barnmat m.fl.), vilket garanterar grundlig fläckborttagning och ett rent resultat.
Lipas Lipaser bryter ned fetthaltiga fläckar (smör, olja, mänskligt sebum, m.fl.), vilket garanterar grundlig fläckborttagning och ett rent resultat.
Cellulas Cellulas förbättrar den totala renheten genom att minska återdeposition av partikulär smuts som sot, lera och rost på bomullstyg. Dessutom skyddar cellulas tyget och färgen.
Mannanas Mannanas bryter ned mannanhaltiga fläckar (barbecuesås, choklad, glass, tandkräm m.fl.), vilket garanterar grundlig fläckborttagning och ett rent resultat.
Fyllmedel Minskar effekten av vattnets hårdhet genom att ta bort kalcium- och magnesiumjoner och ökar tvättmedlets effektivitet. Fosfater STPP är ett oorganiskt fyllmedel av upptagningstyp. Att "uppta" innebär att bilda ett stabilt komplex med joner så att de inte längre kan reagera. STPP tillhör den kemiska kategorin fosfater. STPP tar bort hårdhetsjoner (kalcium, magnesium) från tvättvattnet genom upptagning.
Polykarboxylater Polykarboxylat (PAA) är vattenlösliga polymerer som har en stor förmåga att adsorbera divalenta katjoner som Ca2+ och Mg2+ från fasta ytor
Citrat Natriumcitrat används som fyllmedel i fosfatfria, starka tvättmedelsprodukter, rengöringsmedel för hårda ytor, handdiskmedel och maskindiskmedel.
Alkalisilikater Natriumsilikat kan användas som korrosionsskyddsmedel i tvättmedel och maskindiskmedel. Det skyddar metallinredningen och emaljytorna i maskinerna mot korrosion.
Natriumkarbonat Kalcinerad soda (natriumkarbonat eller Na2CO3) förbättrar rengöringsprestanda genom att höja pH-värdet i tvättlösningen. Soda "bygger" också upp tvättlösningen genom att avlägsna vattnets hårdhet, som fälls ut i form av olösliga kalcium- och magnesiumsalter.
Fyllnadsmedel Tillsätts för att öka volymen hos en produkt genom utspädning, så att den kan användas vid rätt koncentration.
Färgämnen Ingredienser som kan färga produkten.
Hydrotroper Ökar tvättmedlets löslighet i produkten.
Komplexbildare Förhindrar fria metalljoner från att orsaka negativa effekter på produktens prestanda, utseende eller stabilitet genom att reagera med dem. Fosfonater De är organiska kelat av upptagningstyp. Att "kelera" innebär att bilda ett stabilt komplex med joner så att de inte längre kan reagera. De tar bort metalljoner från tvättvattnet genom kelering, så att de inte kan störa andra processer.
Konserveringsmedel Skyddar produkter från mikrobakteriell tillväxt och nedbrytning. Konserveringsmedel krävs för att förebygga skador på produkter som orsakas av mikroorganismer och för att skydda produkten från oavsiktlig förorening av konsumenten vid användning.
Korrosionsinhibitorer Tillsätts för att förhindra korrosion.
Lösningsmedel Används för att lösa andra ingredienser
Oxidationsmedel I tvättmedel avlägsnas fläckar genom oxidation (blekning). Syrebaserade blekmedel Syrebaserade blekmedel som natriumkarbonatperoxid används i tvätt- och rengöringsmedel som blekmedel. Under tvättningen förbrukas peroxiden och karbonaten återstår.
Klorinbaserade blekmedel Natriumhypoklorit är mest känt som klorinblekmedel. Under användningen bryts det ned och bildar vatten och natriumklorid, det senare kallas allmänt koksalt.
Slipmedel Underlättar borttagning av smuts från olika ytor genom mekanisk påverkan, t.ex. smuts från kakel i kök/badrum, fastbrända livsmedel från spisplattor etc.
Tensider Används för att förändra vattnets ytspänning så att rengöring, vätning av ytor, skumning och emulgering underlättas (jämn suspendering av en vätska i en annan). Anjontensider Dessa tensider är särskilt effektiva vid rengöring av suspensioner med oljig jord/lerjord. De kan reagera i tvättvattnet med positivt laddade hårdhetsjoner från vattnet (kalcium och magnesium), vilket kan leda till partiell deaktivering.
Nonjontensider Dessa ytaktiva ämnen inte har någon elektrisk laddning, vilket gör dem resistenta mot deaktivering av vattnets hårdhet. De är utmärkta fettborttagare som används i tvättprodukter, produkter för hushållsrengöring och flytande handdiskmedel
Katjontensider I mjukgörare och tvättmedel med inbyggt sköljmedel ger katjontensider mjukhet. De används huvudsakligen i sköljmedel, som esterkvater, en av de mest använda katjoniska tensiderna i produkter med sköljmedel. I hushålls- och badrumsrengöring kan katjontensider bidra till de desinficerande/rengörande egenskaperna.
Amfotära tensider Dessa ytaktiva ämnen är mycket milda, vilket gör dem särskilt lämpade för användning i hygienprodukter och hushållsrengöringsmedel. De kan vara anjoniska (negativt laddade), katjoniska (positivt laddade) eller icke-joniska (oladdade) i lösningen, beroende på vattnets surhetsgrad eller pH-värde.
Tvålar Dessa salter från fettsyror är mer kända som "tvål". De kan tillsättas produkten i form av fettsyror. I produkten bildas salter. Tvålarna är tensider som ofta används i tvätt- och rengöringsmedel.
Vatten Används för att lösa andra ingredienser
Viskositetsreglerande medel Reglerar produktens konsistens.
pH-justering Tillsätts för att kontrollera surhet/alkalinitet hos produkter. pH är ett mått på om en lösning är sur eller basisk. Rent vatten har ett pH-värde kring 7, eller neutralt pH. Sura lösningar har ett pH-värde under 7 (t.ex. Cola: pH = 2,5). Alkaliska produkter har ett pH-värde som är högre än 7 (t.ex. propplösare: pH = 14). Sura rengöringsmedel är effektiva för att ta bort kalk och rostfläckar. Alkaliska rengöringsmedel tar bort feta fläckar.
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français