Inledning

Cleanright är en tjänst som erbjuds konsumenterna för att hjälpa dem att lära känna de rengörings- och underhållsprodukter som finns, vilka fördelar som respektive produkttyp erbjuder samt hur man får de bästa resultaten av dem på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Webbplatsen är ett initiativ från två europeiska branschorganisationer, A.I.S.E. och Cefic.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français