A.I.S.E.

Image
A.I.S.E., är den internationella organisationen för tvål, rengöringsmedel och rengöringsprodukter och är branschens officiella representativa organ i Europa. Medlemmarna är 37 nationella organisationer från 42 länder, som representerar ca 900 företag. Dessa företag är allt från stora multinationella organisationer till små och medelstora företag som är verksamma inom den industriella och institutionella sektorn (I&I) samt inom marknaden för konsumtionsvaror. A.I.S.E har sin bas i Bryssel och föreningen har även 10 direkta medlemsföretag som marknadsför produkter inom Europa.
A.I.S.E. är verksamma inom många olika områden, både genom frivilliga initiativ från branschen och genom bidrag till politiska frågor och andra socioekonomiska aktiviteter. Genom åren har branschen arbetat tillsammans med berörda parter på ett effektivt och objektivt sätt genom att lansera flera säkerhetsinitiativ för människor och miljö samt för övergripande hållbarhet.

För mer information om A.I.S.E.,, besök: www.aise.eu 

Intresseorganisationen för tvål, rengöringsmedel och underhållsprodukter i Sverige är Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF).

 

 


 


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français