Cefic

Image
Cefic: European Chemical Industry Council är en Brysselbaserad organisation för den europeiska kemiindustrin. Cefic representerar cirka 29 000 stora, medelstora och små kemiföretag som tillsammans står för mer än en tredjedel av alla kemikalier som produceras i världen.  Medlemmarna i Cefic är företag och branschbolag med produktionsbas i Europa samt europeiska nationella förbund.

Innovative and research-driven, the European chemical industry plays a leading role in the development of sustainable solutions that enhance prosperity and improve quality of life, both in Europe and throughout the rest of the world.

Vid sidan av full överensstämmelse med gällande lagstiftning strävar Cefic efter att förbättra hanteringen av kemikalier och kemiska processer genom det världsomspännande programmet Responsible Care® och en kombination av frivilliga initiativ och särskilda handlingsprogram, bland annat Global Product Strategy och Long-Range Research Initiative (LRI),  SusChem (den europeiska teknikplattformen för hållbar kemi). Cefic bygger vidare på dessa initiativ och kommer att fortsätta ge medlemmarna värde samt erbjuda lösningar för samhällets behov.

För mer information om Cefic, besök:  http://www.cefic.be/

Den organisation som företräder kemiindustrin i Sverige är Plast- och Kemiföretagen (PoK).

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français