Friskrivningsklausul

LÄS NOGGRANT INNAN DU SURFAR PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

Regler och villkor för användning av denna webbplats. Dessa villkor kan ändras när som helst.

Innehåll
Informationen och materialet på den här webbplatsen är endast till för information. Det tillhandahålls i god tro. Denna information anses vara korrekt. Trots detta gör Cefic och/eller A.I.S.E. inga utfästelser och lämnar inga garantier med avseende på informationens fullständighet eller riktighet. Cefic och A.I.S.E. tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller ofullständig information som finns i innehållet på webbplatsen.

Hänvisningar till produkter som nämns och rekommenderas på webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte, vilket innebär att beslutet om val av produkt är helt upp till konsumenten. Cefic och A.I.S.E. levererar inte själva produkter eller tjänster till kunder. Därför utgör produktkategorier, ingredienser eller tjänster som beskrivs på denna webbplats inte ett erbjudande om försäljning eller leverans från Cefic och/eller A.I.S.E.

Cefic och/eller A.I.S.E. kan under inga omständigheter hållas ansvariga för användningen av innehållet på webbplatsen. De kan heller inte hållas ansvariga för skador av något slag till följd av användning av eller tillit till informationen på denna webbplats.

Cefic och/eller A.I.S.E. förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Upphovsrätt
Denna webbplats och dess innehåll, i förekommande fall, omfattas av upphovsrätt tillhörande Cefic och A.I.S.E.  Återgivning är tillåten, utom i kommersiella syften, under förutsättning att källan anges och bekräftas.

Cefic och A.I.S.E. gör inga anspråk på upphovsrätt till officiella dokument eller offentliga handlingar som presenteras på denna webbplats. Upphovsrätt, i förekommande fall, till tredje parts material på denna webbplats måste också respekteras.

Varumärken
Äganderätt för logotyper/varumärken, exempelvis Cefic-logotypen, som visas på denna webbplats ska respekteras. Inga rättigheter beviljas.

Länkar
Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet. Därför tar Cefic och/eller A.I.S.E. inget ansvar för eller godkänner innehållet på webbplatserna som länkarna hänvisar till. Cefic och/eller A.I.S.E. åtar sig inget ansvar eller några förpliktelser för dessa webbplatser eller den information som finns på dem.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français