Hållbarhet – branschen tar ledningen!

Ett antal frivilliga initiativ inom området för hållbar utveckling har utvecklats av A.I.S.E. och Cefic. Syftet är att informera om och uppmuntra till en hållbar användning av rengörings- och underhållsprodukter i hemmet och på arbetet. 

Nedan hittar du en lista över säkerhetsrelaterade initiativ som utvecklats av branschen:

HERA .
Human and Environmental Risk Assessment on Ingredients of Household Cleaning Products (riskbedömning för människor och miljö med avseende på ingredienserna i hushållsrengöringsprodukter). 

Responsible Care .
Detta är ett frivilligt initiativ från Cefic som syftar till att förbättra hanteringen och bearbetningen av kemikalier.

ERASM .
Environmental Risk Assessment and Management (riskbedömning och riskhantering med avseende på miljön), är ett gemensamt projekt som skapades av A.I.S.E., Cefic och CESIO år 1991.

Symboler för säker användning .
konsumenterna att använda våra produkter på ett säkert sätt.

Programmet Air Fresheners Product Stewardship.
Detta lanserades av A.I.S.E. år 2007 för att främja ansvarsfull tillverkning, kommunikation och användning av luftrenare.

För information om andra frivilliga initiativ, gå till avsnittet Initiativ.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français