Ytterligare initiativ för hållbarhet

Vid sidan av branschens egna frivilliga initiativ, finns det också ett antal andra system som är viktiga för branschen och som berör frågor om hållbar utveckling.

Image
Energimärkningen på apparater:

EU:s energimärkningspolicy som har genomförts med EU-direktiv under de senaste 10 åren, syftar till att främja användningen av apparater (tvättmaskiner, diskmaskiner etc.) som ger optimala funktionella prestanda med en låg energiförbrukning. EU:s märkningssystem bedömer apparaterna med avseende på prestanda och konsumtionsuppgifter som bygger på officiella EU-standarder och laboratorietester. Konsumenterna har reagerat positivt på detta obligatoriska informationssystem, som gör det möjligt för dem att jämföra energieffektivitet hos olika modeller och märken av apparater. Kom ihåg att titta efter denna dekal när du köper en ny apparat!

Ecolabel:
Image Image 

Du kan även se följande dekaler på vissa produkter (EU:s miljömärkning, Svanen i Skandinavien, den blå ängeln i Tyskland). De kallas "miljömärken" och definieras av europeiska eller nationella myndigheter, som fastställer särskilda miljökriterier för utveckling av produktformler och förpackningar. Det är frivilligt att delta i dessa system.

Du kan även se följande dekaler på vissa produkter (EU:s miljömärke, Svanen i Skandinavien, den blå ängeln i Tyskland). De kallas "miljömärken" och definieras av europeiska eller nationella myndigheter, som fastställer särskilda miljökriterier för utveckling av produktformler och förpackningar. Det är frivilligt att delta i dessa system.

Det kan även finnas system på lokal nivå som uppmuntrar till hållbar produktion och konsumtion. Kontakta de lokala myndigheterna, en konsumentförening eller en nationell branschorganisation för mer information.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français