Hållbar produktion

A.I.S.E. och Cefic har utvecklat ett antal frivilliga branschinitiativ för att främja "hållbar produktion". De fokuserar på tillämpningen av bästa praxis inom områden som leverantörsurval, säkerhetsbedömning, tillverkning och produktformler.

Rulla nedåt för att få en överblick över dessa initiativ eller klicka på rubrikerna högst upp till vänster på skärmen för mer information.

HERA
Projektet Human and Environmental Risk Assessment (HERA, riskbedömning för människor och miljö) är ett gemensamt initiativ från A.I.S.E./Cefic som lanserades 1999 som en gemensam struktur för riskbedömning av de viktigaste ingredienserna som används i hushållsrengöringsmedel.
Mer info.

Responsible Care
Responsible Care® är kemiindustrins globala frivilliga initiativ. Inom ramarna för projektet samarbetar företag som tillverkar kemikalier för att kontinuerligt förbättra resultaten inom hälsa, säkerhet och miljö, samt för att kommunicera med olika intressenter kring produkter och processer.
Mer info.

 

DUCC
The Downstream Users of Chemicals Coordination Group grundades 2001 för att uppnå målen i REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances).
Mer info.

Deklarationen om hållbar rengöring

ERASM
ERASM (Environmental Risk Assessment and Management, riskbedömning och riskhantering med avseende på miljön) lanserades 1991 och är ett gemensamt initiativ med Cesio (tensidtillverkare) för forskning på miljöeffekten av tensider.
Mer info

Projekt för hållbara tvättmetoder
Dessa initiativ syftar till att främja hållbar utveckling genom att uppmuntra företag att producera mer kompakta formler för tvättmedel så att doseringen för en vanlig tvättmaskin kan sänkas. Projekten syftar också till att öka medvetenheten bland konsumenterna om de miljömässiga fördelarna med att använda produkter som kräver lägre dosering.
Mer info

Programmet Air Fresheners Product Stewardship

Detta startades av A.I.S.E. år 2007 för att främja ansvarsfull tillverkning, kommunikation och användning av luftrenare.
Mer info

 

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français