HERA

Image HERA (Human and Environmental Risk Assessment, riskbedömning för människor och miljö) är ett gemensamt A.I.S.E./Cefic-initiativ som lanserades under 1999 och ger en gemensam ram för riskbedömning inom branschen för rengöringsprodukter för hemmet. Ramverket för riskbedömning ger utvärderad säkerhetsinformation om de ingredienser som används i dessa produkter på ett effektivt och öppet sätt. Processen är avsedd att stödja en riskbaserad approach för kemikalielagstiftningen inom EU och kan fungera som ett pilotprojekt för tillämpning av samma process inom andra sektorer och/eller geografiska områden. HERA ligger 5 år före REACH och arbetet är av stort värde för den verksamhet som nu anordnas i samband med REACH-förordningen om kemikalier.

För mer information om HERA-projektet och för att få listan över alla riskbedömningar som producerats i samband med detta, besök

www.heraproject.com

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français