Responsible Care

ImageResponsible Care® är kemiindustrins globala frivilliga initiativ för företag som genom sina nationella förbund samarbetar för att kontinuerligt förbättra resultaten för hälsa, säkerhet och miljö, samt för att kommunicera med olika intressenter kring produkter och processer. 

Responsible Care®-etiken hjälper vår bransch att verka säkert, lönsamt och med vederbörlig omsorg om kommande generationer. År 2002 sa UNEP, vid världstoppmötet om hållbar utveckling, att projektet utgör ett betydande bidrag till en hållbar utveckling.

För mer information om Responsible care, besök

www.responsiblecare.org


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français