ERASM

Image ERASM, Environmental Risk Assessment and Management, skapades 1991 av de berörda branscherna som ett svar på de pågående riskbedömningsaktiviteterna i Europa. 

Denna gemensamma plattform för europeiska rengöringsmedels- och tensidtillverkare, som företräds av organisationerna A.I.S.E. (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien) och CESIO (Comité Européen des Agents Surface et de leurs Intermédiaires Organiques), initierar och samordnar gemensamma branschaktiviteter för att förbättra och bredda grunden för och kunskapen om riskbedömning av rengöringsmedelbaserade tensider i miljön.

ERASM:s verksamhet omfattar ett antal projekt som leds av branschexperter som i förekommande fall samarbetar med andra berörda parter.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français