Programmet Air Fresheners Product Stewardship

Programmet Air Fresheners Product Stewardship är ett nytt initiativ från A.I.S.E. som lanserades i oktober 2007. Det syftar till att främja bästa praxis i branschen genom ansvarsfull tillverkning, kommunikation och användning av luftrenare i hela Europa, så att konsumenterna kan fatta välgrundade beslut om säker användning av produkten.

Företagen förbinder sig att följa följande regler:

> Produktutveckling/produktsäkerhet
Utvärdering av produktens ingredienser enligt erkända tekniska standarder, t.ex. WHO, IFRA/EFFA för doftämnen, CEN, etc.

> Produktinformation
Tillhandahållande av väl synliga och viktiga budskap om säkerhet på etiketten tillsammans med kompletterande uppgifter om ingredienssammansättning via Internet

> Produktformulär
Råd om rekommenderade metoder som ska följas i produktformuläret (t.ex. inga produkter som ser ut som leksaker)

> Produktkommunikation och marknadsföring
Råd om rekommenderade metoder som ska följas (t.ex. ingen marknadsföring av produkten med gravida kvinnor, spädbarn eller små barn som hanterar produkten, styrkande av utsagor)

Om du vill ha fullständig information om A.I.S.E:s program Air Fresheners Product Stewardship, eller för ytterligare information, kontakta A.I.S.E. eller de nationella förbunden på:
www.aise.eu/airfresheners


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français