Mot mer hållbara produkter

För att säkerställa en hållbar utveckling är det viktigt att utvärdera prestanda hos våra produkter under hela livscykeln, från design, tillverkning och leverans till användning, avfallshantering och/eller återvinning och återanvändning. 

Dessa utvärderingar gör det möjligt för tillverkarna att kontinuerligt utveckla tillverkningsmetoderna och användningen av produkterna för att säkerställa maximal effektivitet och minska avfallet. En metod för detta som tillämpas inom branschen är att man övergår till ingredienser med bättre biologisk nedbrytbarhet. Ett annat sätt är att använda förpackningar som kan fyllas på eller återvinnas och återanvändas, eller att utveckla formler som ger optimala resultat med mindre volymer så att förpackningsstorleken och mängden resurser som krävs därmed kan minskas.

Klicka på länkarna för att få veta mer om livscykelanalyser (LCA), tekniska innovationer , vatten , biologisk nedbrytbarhet , förpackningar och avfallshantering .Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français