Washright

ImageImage


Under 1999 utvecklade A.I.S.E. en exklusiv paneuropeisk kampanj med TV-reklam och PR som uppmuntrar konsumenterna att tvätta med hållbara metoder. Miljontals tvättmedelsförpackningar i Europa bär Washright-etiketten med information om de bästa tvättmetoderna.

Titta efter följande etikett på din tvättmedelsförpackning och glöm inte att följa tipsen för att spara vatten, energi, CO2 och pengar!

FAKTA: Mellan 1996 och 2001 sjönk den genomsnittliga tvättemperaturen i Europa med 6,4 % (från 48°C till 46°C, och därmed energiförbrukningen, från 1,04 kWh till 0,99 kWh*) tack vare olika samordnade insatser. Förbättringar av energieffektiviteten har sparat energi som motsvarar förbrukningen hos 900 000 europeiska hushåll under ett år. Det går dock att nå ännu större besparingar!
*Källa: A.I.S.E.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français