Säkerhet – vi måste alla bidra

Tvålar, tvätt- och diskmedel och underhållsprodukter används dagligen för att hålla hemmet rent och för vår hälsa och vårt välbefinnande. Trots att produkterna utvecklas för att vara säkra för den avsedda användningen, krävs alltid ett visst mått av försiktighet – speciellt om barn är närvarande.

Vår bransch har en mångårig tradition av att tillhandahålla säkra produkter. Detta arbete kompletteras av föreskrifter och frivilliga initiativ som förstärks av EU:s lagstiftning.

Inom branschen arbetar man också kontinuerligt, i samråd med konsumentgrupper, myndigheter och andra experter, för att ytterligare förbättra säkerheten och minska miljöpåverkan av produkterna. Detta görs till exempel genom att man byter till ingredienser som har mindre påverkan på miljön och utvecklar etiketter och andra kommunikationskanaler som ger konsumenterna den information de behöver för att använda produkterna på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 

I det här avsnittet hittar du information om följande:

• Information om vikten av att läsa etiketten innan du använder produkten,
• Råd vid olyckor eller felaktig användning,
• Information om regler för tvål, tvätt- och diskmedel och underhållsprodukterna på marknaden,
• Grundläggande principer om hur du bedömer säkerheten hos ingredienserna i produkten,
• Information om frivilliga initiativ från A.I.S.E. och Cefic som branschen tillämpar för säkerhet och hållbarhet.

I det här avsnittet hittar du information om följande:

Information om vikten av att läsa etiketten innan du använder produkten,

Grundläggande principer om hur du ska bedöma säkerheten hos ingredienserna i produkten,

Säkerhetsinformation för tvålar, tvätt- och diskmedel samt underhållsprodukter på marknaden,

Råd vid olyckor eller missbruk

Information om frivilliga initiativ från A.I.S.E. och Cefic som branschen tillämpar för säkerhet och hållbarhet.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français