Hållbarhet: Högsta prioritet för vår bransch

"Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" – Världskommissionen för miljö och utveckling ("Brundtlandkommissionen", 1987).

Hållbar utveckling bygger på tre pelare som är relaterade till varandra: miljöskydd, social utveckling och ekonomisk tillväxt. Enkelt uttryckt garanterar en hållbar utveckling att dagens handlingar inte skadar morgondagens generationer. 

Exempelvis orsakas klimatförändringar av växthusgaser som har samlats i jordens atmosfär under de senaste 150 årens industriverksamhet. Enligt FN:s mellanstatliga panel om klimatförändringar, förväntas den fortsatta ökningen av jordens medeltemperatur få katastrofala följder i många delar av världen under de kommande årtiondena om inte utsläppen av växthusgaser snabbt kan fås under kontroll. Att lösa detta problem är ännu svårare på grund av den stigande efterfrågan på energi – en av de största orsakerna till utsläppen av växthusgaser – eftersom nationer som snabbt industrialiseras nu börjar spela en allt viktigare roll i den globala ekonomin.

Allt eftersom jordens temperatur stiger kommer glaciärerna att smälta. Det kommer att få stora konsekvenser, inte minst då det drastiskt kommer att minska mängden tillgängligt dricksvatten i många delar av världen. 

Vad innebär det för oss?

Tvålar, rengöringsmedel och underhållsprodukter spelar en avgörande roll för att garantera renlighet och hygien. Det gäller både i hemmen och på offentliga platser som skolor och sjukhus, hotell och restauranger. Vi använder dem också för att skydda och underhålla våra tillhörigheter och för att få en känsla av välbefinnande. De är oumbärliga för hälsa och livskvalitet och är därför en förutsättning för den sociala utvecklingen, en av de tre grundpelarna för hållbar utveckling.

Dessa produkter kräver dock också energi och vatten, inte bara när de tillverkas utan ännu mer när de används av konsumenterna. Faktum är att konsumtionen står för den största delen av "miljöavtrycket", dvs. produktens totala miljöpåverkan från design och tillverkning till användning och avfallshantering. Därför är det så viktigt att konsumenterna vet hur man använder produkterna på ett ansvarsfullt sätt så att de kan utnyttja fördelarna utan att slösa med värdefulla resurser.

Vad kan vi göra åt det?

Vår bransch är fast besluten att arbeta i enlighet med principen för hållbar utveckling. Tillverkarna arbetar kontinuerligt med att förbättra effektiviteten och hållbarheten hos produktion och logistik, samt för att använda ingredienser som är mer miljövänliga. De deltar också i ett flertal initiativ för att informera konsumenterna om hur man använder produkterna på ett hållbart sätt.

Cefic och A.I.S.E. har lång erfarenhet av proaktivt arbete på den här fronten. Flikarna i det här avsnittet belyser några särskilda händelser, kampanjer och initiativ som alla syftar till att främja hållbar produktion och konsumtion av våra produkter.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français