Inledning

I det här avsnittet hittar du information om de kemiska ingredienser som används i tvål, rengöringsmedel och underhållsprodukter med tonvikt på:
– viktiga principer för säkerhetsbedömningen som görs för ingredienserna (se "Ingredienssäkerhet")
– de olika familjerna med kemiska ingredienser och deras funktion ,
deras roll i produkterna (se "Kemiska familjer och funktioner")
– ett A-Ö-verktyg där du kan söka efter ingredienser genom deras namn (se "Ingredienssökning").
Detta ger information om vilken typ av produkt de kan finnas i, familjegruppen, CAS-numret och säkerhetsinformation. 

Vi hoppas att detta avsnitt ger dig en bättre förståelse för hur våra produkter är uppbyggda och att det svarar på dina frågor om produkternas roll och säkerhetsegenskaper.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français