"Säkerhet och hållbarhet" – tillverkarna ansluter sig till fler frivilliga initiativ

A.I.S.E. och Cefic har skapat ett antal frivilliga branschinitiativ för att främja hållbar utveckling och garantera produktsäkerheten. Detta arbete visar branschens ambition att gå längre än de lagstadgade kraven. 

Nedan finns en lista med kampanjer och projekt som genomförs inom branschen för att främja en säker och hållbar produktion och konsumtion av produkter.

WASHRIGHT©

HERA
ERASM
RESPONSIBLE CARE
DUCC
DEKLARATIONEN OM HÅLLBAR RENGÖRING
SYMBOLER FÖR SÄKER ANVÄNDNING
PROJEKTET FÖR HÅLLBARA TVÄTTMETODER
PROJEKTET FÖR ATT SPARA ENERGI OCH VATTEN

PROGRAMMET AIR FRESHENERS PRODUCT STEWARDSHIP


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français