Vatten

Image Den europeiska livsstilen har förändrats markant under de senaste 50 åren.  Det faktum att vi har kranvatten innebär att vi använder det överallt: i badkar, duschar, handfat, bassänger och trädgårdar men även i tvätt- och diskmaskiner.  Vattenanvändningen i det västerländska samhället tas ofta för given.  Därmed finns det en potentiell risk för obalans mellan tillgången och efterfrågan på vatten och därför finns ett behov att minska mängden vi konsumerar om vi inte ska se en växande andel av befolkningen drabbas av vattenrelaterade problem.  Därför har förståelsen av hur man kan minska vattenförbrukningen blivit en viktig fråga både för tillverkare och konsumenter.

Vattenkvalitet
Medlemmarna i A.I.S.E. och Cefic har under många år arbetat med innovativa åtgärder för att utveckla produkter med minsta möjliga påverkan på vatten och miljö.  Ett effektivt sätt att göra detta är att se till att ingredienserna i en produkt är biologiskt nedbrytbara.  Biologisk nedbrytning är det naturliga sättet för organiskt material att brytas ner av bakterier. När den biologiska nedbrytningen är ofullständig, bildas biprodukter som samlas i miljön eller försämras ytterligare genom andra mekanismer. De innovativa åtgärder som har vidtagits av branschen i kombination med EU:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning (EG) 648/2004 (som ytterligare förstärker tidigare delar av lagstiftningen inom området) har bidragit till att se till att tensider (en viktig ingrediens i tvättmedel) är biologiskt nedbrytbara i vattensystem.  För mer information om biologisk nedbrytning av tensider klicka här.

 

Vattenkvalitetsfrågor inom EU ska också beaktas i samband med genomförandet av avloppsdirektivet (UWWTD)

Branschen fortsätter att arbeta med lagstiftare, akademiker och vetenskapliga experter för att kontinuerligt förbättra produkterna. 

Water Saving
Många av branschens produkter är beroende av vatten under hela sin livscykel, det vill säga från tillverkning till konsumtion.  Vatten används i fabriker som en del av tillverkningsprocessen och sedan av konsumenterna när de använder våra produkter, till exempel när man använder diskmedel för att diska eller tvättmedel för att tvätta.

För att uppmuntra till vattenbesparing vidtar medlemsföretagen kontinuerligt åtgärder kring vattenförbrukningen genom att ge konsumenterna vägledning om hur man förbrukar mindre vatten och genom att förbättra sina produkter. Dessutom har A.I.S.E./Cefic utvecklat rekommenderade branschsystem som Responsible Care  och deklarationen om hållbar rengöring  om hållbarhet/deklaration och andra initiativ för hantering av bland annat vattenförbrukning.   

Det är dessutom ett erkänt faktum att huvuddelen av vattenförbrukningen inom produktsegmentet för rengöringsmedel och underhållsprodukter, kan härledas till konsumenten vid själva användningen av produkten. Det är av denna anledning som A.I.S.E. startade Washright-kampanjen  och projektet Spara energi och vatten , som syftar till att visa konsumenterna hur de kan bidra till att minska vattenförbrukningen och ändå få bästa resultat när de städar, diskar och tvättar.

 

Visste du att om du använder 50°C- eller 55°C-program eller automatiska program i stället för högtemperaturprogram när du kör diskmaskinen, så kan du spara*:
... upp till 84 kWh el under ett år? Det är ungefär 80 extra diskningar eller över 3 månaders gratis maskindisk!
... upp till 1 497 liter vatten på ett år? Det motsvarar den mängd vatten som förbrukas under cirka 43 duschar eller 19 bad, vid måttlig användning.
*Baserat på högsta sannolika besparing som kan uppnås. Har identifierats från ett urval av maskiner som nyligen funnits på marknaden i Europa och uppgifter om genomsnittliga europeiska mönster för maskinanvändning.
  www.saveenergyandwater.com

Avsnittet Besök huset på den här webbplatsen om du vill ha fler tips om hur du sparar vatten hemma medan du gör dina dagliga sysslor.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français