Doseringsguide från tillverkaren

Doseringsguiden från tillverkaren finns på maskindiskmedlets förpackning under "anvisningar för användning". Den vanligaste formen av maskindiskmedel är tabletter. Antalet tabletter motsvarar antalet diskningar (1 tablett = 1 disk). Om du bor i ett område med hårt vatten (t.ex. > 38°F) bör du använda sköljmedel och diskmaskinssalt. Du kan också använda multifunktionstabletter (3-i-1) som redan innehåller sköljmedel och diskmaskinssalt. 
För andra produktkategorier följer du de råd som tillverkaren anger på förpackningen. 
 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français