Läs etiketten!

Det är enkelt (och säkert) när du vet hur du ska göra!

Det viktigaste rådet som tillverkarna av rengöringsmedel och underhållsprodukter kan ge dig är också det enklaste: Läs alltid etiketten innan du använder en produkt.

All viktig information om hur du använder rengöringsmedel och underhållsprodukter på ett säkert sätt och får de bästa resultaten anges på etiketten. Genom att noggrant läsa och följa anvisningarna kan användarna skydda sig själva och miljön och dessutom få optimala prestanda från produkten. Etiketterna innehåller också information om vad du ska göra i händelse av en olycka.

Du kan även få information om en produkt via tillverkarens kundtjänst eller webbplats.

Avsnittet nedan innehåller information om vilken typ av information du kan förvänta dig att hitta på etiketten och vad den betyder.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français