Frivilliga företagsinitiativ

Företag kan besluta sig för att genomföra frivilliga initiativ, på företags- och/eller produktnivå, exempelvis inom området för hållbar utveckling. Sådana initiativ för bästa praxis presenteras nedan.

Deklarationen om hållbar rengöring

Image

Detta paneuropeiska program från A.I.S.E. syftar till att främja hållbar utveckling bland företag som tillverkar rengöringsmedel och andra rengöringsprodukter för hem och företag.
När du ser symbolen för deklarationen om hållbar rengöring på ett tvätt-, disk eller rengöringsmedel, betyder det att tillverkaren är en aktiv deltagare i detta initiativ.
För mer information klicka här

Miljömärken:
Du kan också se följande etiketter på vissa produkter. De kallas "miljömärken" och definieras av europeiska eller nationella myndigheter som fastställer särskilda miljökriterier för utveckling av produktformler och förpackningar. Några exempel visas nedan:

För mer information om miljömärkning, besök respektive webbplats:

Den europeiska miljömärkningen

Image

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Svanen (Norden)

Image

http://www.svanen.nu/

Falken (Sverige)

Image

http://www.naturskyddsforeningen.se/

 Blå ängeln (Tyskland)Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français