Antal diskningar

Antalet diskningar som maskindiskmedlet klarar anges normalt på förpackningen, antingen i form av antalet tabletter (1 tablett = 1 disk) eller genom att produktens nettovikt divideras med den rekommenderade doseringen i gram per disk. 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français