Produkter för rengöring och underhåll: En viktig roll för vår hälsa och vårt välbefinnande

Det vore otänkbart att leva utan produkterna från industrin som tillverkar tvålar, rengöringsmedel och rengöringsprodukter. Det skulle vara omöjligt att klara sig en enda dag utan att använda någon av produkterna från denna bransch: inga rena kläder, rena tallrikar eller rena golv, ingen hygienisk sjukhusutrustning och inga rena ytor för livsmedelsberedning.

I Europa är den hygieniska standarden relativt hög, men i många delar av världen är hygienen fortfarande ett ständigt problem. I tredje världen inträffar många dödsfall varje dag på grund av smutsigt vatten, dåliga sanitära förhållanden och dålig hygien. I den utvecklade världen visar uppkomsten av vissa smittsamma sjukdomar i hemmet och offentliga platser att det finns utrymme för förbättringar. Det är i detta sammanhang som branschens produkter spelar en viktig roll, både i och utanför hemmet.

 De är inte bara nödvändiga för underhåll av våra ägodelar. I kombination med vedertagen hygienpraxis har de en dokumenterat positiv effekt på hälsan genom att bekämpa spridningen av bakterier.

I hela Europa är mängden sjukdomar som sprids genom mat fortfarande oacceptabelt hög. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 % av alla livsmedelsburna utbrott sker i privata hem.  Bakterier/patogener förs hela tiden in i hemmen av människor, förorenade livsmedel och husdjur. Studier har visat att vissa typer av bakterier kan finnas kvar på ytorna i kök, badrum, tvättstuga och andra platser i hemmet. Bland annat salmonella och E.coli, som kan orsaka allvarliga gastrointestinala infektioner. De flesta bakterierna trivs i fuktiga områden som diskhoar, duschar, toaletter och avlopp. Mögel växer på fuktiga ytor som kaklade väggar. Bakterier som stafylokocker, som orsakar hud-, sår- och ögoninfektioner, och förkylningsviruset kan finnas kvar på torra ytor som handdukar, sängkläder och andra textilier i hemmet, dörrhandtag, kranar och tangentbord. 

Renlighet, hygien och desinfektion ... En fråga om definitioner

Rengöring är mekaniskt avlägsnande av smuts från ett föremål eller område. Under normala förhållanden är rengöring med tvål eller diskmedel följt av sköljning med vatten tillräckligt för att avlägsna synlig smuts, allergener och bakterier. Men i vissa situationer där det råder hög risk för överföring av bakterier (t.ex. vid beredning av råa livsmedel eller om någon i hemmet är smittad eller mycket infektionskänslig), bör desinfektionsmedel användas.
Hygien avser de metoder som människor tillämpar för att främja god hälsa genom att rengöra, och vid behov, desinficera ytor, föremål, omgivningar och artiklar för personligt bruk för att bryta infektionskedjan.

Den här webbplatsen ger en översikt av rengörings- och hygientjänster samt tips om hygien och metoder som bör tillämpas.

För mer information, läs den bifogade dokumentationen om fördelarna med hygien i hemmet   av professor Sally Bloomfield vid International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH).

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français