Frivillig information om säker användning

Denna information tillhandahålls av tillverkaren baserat på ett frivilligt branschinitiativ för att främja en säker användning av produkterna.

A.I.S.E:s symboler för säker användning
 För att anpassa branschens säkerhetsinformation och sprida meddelanden på ett enhetligt och standardiserat sätt, har A.I.S.E. utvecklat tips om säkert beteende i kombination med tillhörande symboler. Företag uppmuntras att ange dessa uppgifter på etiketter och förpackningar.Frivilliga initiativ


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français