Ytterligare information som lämnas av tillverkaren

Ibland kanske du hittar användbara tips på maskindiskmedlets förpackning om hur man uppnår bästa resultat, till exempel vilka ytterligare maskindiskprodukter som ska användas i områden med hårt vatten och i vissa fall råd om vad du bör och inte bör diska i diskmaskinen.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français