Information om återvinning av förpackningen

EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG) ålägger de nationella regeringarna att se till att system införs för insamling och återanvändning eller återvinning av använda förpackningar. I de flesta medlemsländerna har man skapat initiativ för att hel- eller delfinansiera dessa system. De flesta systemen använder en grön punkt som symbol på förpackningen för att visa att varumärkesinnehavaren eller importören av den förpackade produkten har bidragit till organisationen som ansvarar för systemet. För mer information, läs Förpackningar och bortskaffande

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français