Tillverkarens kontaktuppgifter

Enligt EU:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning måste tillverkaren ange den webbplats där förteckningen över ingredienser är tillgänglig för konsumenterna, samt postadress och telefonnummer till tillverkaren och distributören (om annan än tillverkaren) på förpackningen.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français