DUCC

Image När diskussionen om REACH närmade sig den kritiska fasen där den faktiska förordningen skulle fastställas, fungerade A.I.S.E. som en katalysator för bildandet av DUCC-gruppen. DUCC är en branschplattform för europeiska förbund, som sträcker sig från tvätt- och diskmedel (A.I.S.E.) och kosmetika (COLIPA), till lim (FEICA), färg (CEPE), aerosoler (FEA) och andra. Syftet med samarbetet var att ha en gemensam röst för nedströmsanvändarna av kemikalier, medan den nya kemikalielagstiftningen diskuterades och nu införs. För mer information om DUCC:s aktiviteter och medlemmar, besök www.duccplatform.org


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français