Deklarationen om hållbar rengöring

 Översikt
Logotyperna hänvisar till Deklarationen om hållbar rengöring. Deklarationen är ett frivilligt branschinitiativ som uppmuntrar tillverkare och konsumenter att införa mer hållbara rengöringsmetoder. Symbolerna på förpackningarna visar att företagen följer detta frivilliga AISE-program.

 

En mer hållbar rengörings- och underhållsbransch
Som bransch har vi ett ansvar både för vår jord och för de människor som använder våra produkter. Inte bara att se till att miljöpåverkan minskar i hela tillverkningsprocessen, utan också att hjälpa oss alla att begränsa vår egen påverkan. Vår senaste forskning visar att konsumenter i hela Europa tar hänsyn till hållbarhet när de köper och använder rengöringsprodukter.

År 2005 lanserade AISE en europeisk "Deklaration om hållbar rengöring" för att främja en hållbar produktion av rengöringsmedel och andra rengöringsprodukter för hushåll och professionell rengöring. 

 

Logotyperna och vad de betyder
Image
När du ser den här logotypen på en produkt betyder det att produkten har tillverkats av ett företag som anslutit sig till deklarationen och som frivilligt har åtagit sig att kontinuerligt förbättra sitt arbete för hållbarhet, och som kontrolleras av oberoende granskare.  Du kan läsa mer om deklarationen och medlemsföretagen här .

Image
När du ser den här logotypen på en produkt, visar det att produkten har tillverkats av ett företag som anslutit sig till deklarationen och som går längre än kraven i lagstiftningen, enligt bästa praxis i branschen. Produkterna uppfyller höga krav på hållbarhet för att skydda miljön och främja effektiv resursanvändning, exempelvis genom att säljas i koncentrerad form. De uppfyller ambitiösa kriterier som ställts upp av rengöringsföretagens branschorganisation . Lättillgänglig konsumentinformation om hur produkterna används på ett mer hållbart sätt är ytterligare ett åtagande som produkterna måste leva upp till.  

 

Var kan jag se den?
Du kommer att se deklarationens logotyp på en stor mängd rengöringsprodukter. Till att börja med kommer den att finnas på tvättmedel och sköljmedel och senare på allt fler produkter. Klicka här för att läsa mer om de typer av produkter där du hittar logotyperna, och var du hittar dem.

 

Vad kan jag göra mer?
Största delen av rengöringsprodukternas miljöpåverkan kommer från vattnet och energin som förbrukas när de används i hemmet, och därför är produkter med logotypen för Deklarationen för hållbar rengöring designade för att hjälpa dig att rengöra på ett smartare sätt. Visste du att sättet du använder rengöringsprodukterna på kan ha stor inverkan på hur hållbara de är? Du kan minska miljöpåverkan av dina rengöringsprodukter och dessutom tjäna pengar genom att till exempel tvätta vid lägre temperatur och genom att dosera produkten rätt. Läs mer och få tips om hur du kan rengöra smartare hemma.

Mer information 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français