Disktips

Visste du att genom att välja rätt program på diskmaskinen så kan du spara mycket vatten och energi? Du kan bli förvånad men i många fall hjälper det inte att välja korta program för att spara energi. Programmet som benämns ”eco”, ”ekonomi” eller ”energispar” är det program du ska välja, även om det innebär längre tid än andra. Den mesta energin som diskmaskinen använder går åt till att värma vattnet, därför kan du välja 50°C eller lägre temperatur, om inte disken är väldigt smutsig, och ändå få bra resultat.
Dish wash tips

 

 

Skrapa i stället för att skölja

Mer info 
 

Fyll hela maskinen

Mer info 
 

Försök med 50ºC eller program med lägre temperatur

Mer info 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français