Product Composition : Läderunderhåll – skumspray

Familj: UNDERHÅLLSPRODUKTER
Family subsection: Läderunderhåll
Product: Läderunderhåll – skumspray

Familj Typ
Range (%)
Lösningsmedelstillsats0 - 1
Propan/butan10-20
Silikonolja1-5
Tensider

Anjontensider
Nonjontensider

5-20
1-5
Vatten60-80
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français