Product Composition : Tvättmedel – flytande (normal dosering 120 ml)

Familj: TVÄTTNING
Family subsection: Tvättmedel/allmän tvätt och specialtvätt
Product: Tvättmedel – flytande (normal dosering 120 ml)

Familj Typ
Range (%)
Alkalinitetskällor
ByggareTvål1-5
Doftämnen 0-0.5
Enzymer

Amylas
Andra enzymer
Cellulas
Lipas
Mannanas
Proteas


0.2-0.5
KomplexbildareFosfonater<0,2 (vissa 0,2-0,5)
LösningsmedelEtanol, glykol och andra1-5
Optiska vitmedelOptiska vitmedel0-0.2
Tensider

Anjontensider
Katatonisk
Nonjontensider

5-15
0-5
1-5 (vissa 5-15)
VattenBalans till 100
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français