Product Composition : Tvättmedel – normalt pulver

Familj: TVÄTTNING
Family subsection: Tvättmedel/allmän tvätt och specialtvätt
Product: Tvättmedel – normalt pulver

Familj Typ
Range (%)
Alkalinitetskällor Karbonat, silikat15-30
BearbetningsagensNatriumsulfatBalans till 100
BlekningsprekursorerBlekningsaktiveringsämnen1-5
Byggare

Polykarboxylater
Tvål
Zeolit

1-5
1-5
1-15
Doftämnen0.2-0.5
Enzymer

Amylas
Andra enzymer
Cellulas
Lipas
Mannanas
Proteas


0.2-0.5
KomplexbildareFosfonater0.2-0.5
Optiska vitmedelOptiska vitmedel0.2-0.5
OxidationsmedelSyrebaserade blekmedel5-15
Tensider

Anjontensider
Nonjontensider

5-15
1-15
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français