Product Composition : Tvättmedel – pulver, tablett

Familj: TVÄTTNING
Family subsection: Tvättmedel/allmän tvätt och specialtvätt
Product: Tvättmedel – pulver, tablett

Familj Typ
Range (%)
Alkalinitetskällor Karbonat, silikat15-30
BearbetningsagensNatriumsulfatBalans till 100
BlekningsprekursorerBlekningsaktiveringsämnen 1-5
Byggare

Polykarboxylater
Tvål
Zeolit

5-15
1-5
15-30
Doftämnen0.2-0.5
Enzymer

Amylas
Andra enzymer
Cellulas
Lipas
Mannanas
Proteas


0.2-0.5
KomplexbildareFosfonater1-5 (0.2-0.5)
Optiska vitmedelOptiska vitmedel0.2-0.5
OxidationsmedelSyrebaserade blekmedel5-15 (vissa 15-30)
Tensider

Anjontensider
Nonjontensider

5-15
5-15 (vissa 1-5)
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français