Product Composition : Fintvättmedel – handtvätt (normal)

Familj: TVÄTTNING
Family subsection: Tvättmedel/allmän tvätt och specialtvätt
Product: Fintvättmedel – handtvätt (normal)

Familj Typ
Range (%)
BearbetningsagensNatriumsulfatBalans till 100
ByggareTvål1-5
Doftämnen0.2-0.5
Enzymer

Amylas
Andra enzymer
Cellulas
Lipas
Mannanas
Proteas


0.2-0.5
KomplexbildareFosfonater0.2-0.5
Tensider

Anjontensider
Nonjontensider

5-15
1-5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français