Product Composition : Tvättmedel för ull/silke – pulver

Familj: TVÄTTNING
Family subsection: Tvättmedel/allmän tvätt och specialtvätt
Product: Tvättmedel för ull/silke – pulver

Familj Typ
Range (%)
Alkalinitetskällor karbonatLåg
BearbetningsagensNatriumsulfatBalans till 100
Byggare


Tvål
Zeoliter


1-5
15-30
Doftämnen0.2-0.5
KomplexbildareFosfonater 0.2-0.5
Tensider

Anjontensider
Nonjontensider

5-15
1-15
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français