Product Composition : Fläckborttagningsmedel

Familj: TVÄTTNING
Family subsection: Andra tvättprodukter
Product: Fläckborttagningsmedel

Familj Typ
Range (%)
ByggareCitronsyra/citrat0 - 5
Doftämnen< 0.5
Enzymer< 0.5
Färgämnen0 - 0.1
KomplexbildareFosfonater< 0.5
Konserveringsmedel< 0.5
Lösningsmedel0 - 10
OxidationsmedelSyrebaserade blekmedel0 - 5
Tensider

Anjontensider
Nonjontensider
Tvålar

0 - 5
0 - 5
0 - 5
Vattenbalans till 100
Viskositetsreglerande medel0 - 1
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français