Product Composition : Blekmedel – pulver

Familj: TVÄTTNING
Family subsection: Andra tvättprodukter
Product: Blekmedel – pulver

Familj Typ
Range (%)
AlkalinitetskällaNatriumkarbonat0 - 50
BlekningsprekursorerTAED0 - 15
Enzymer0- 1
Fyllnadsmedelbalans till 100
Optiska vitmedel0- 1
OxidationsmedelSyrebaserade blekmedel20 - 60
Tensider

Anjontensider
Nonjontensider

0 - 5
0 - 5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français