Product Composition : Diskmedel, flytande normalt

Familj: DISKNING
Family subsection: Handdisk
Product: Diskmedel, flytande normalt

Familj Typ
Range (%)
Doftämnen< 0,5
Färgämnen< 0,1
FyllmedelCitronsyra/citrat0 - 2
Hydrotroper0 - 0,5
Konserveringsmedel0 - 1
LösningsmedelAlkohol0 - 3
Tensider

Amfotära tensider
Anjontensider
Nonjontensider

0 - 3
10 - 20
0 - 10
Vattenbalans till 100
Viskositetsreglerande medel0 - 0,5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français