Säker användning

Hushållsrengöringsmedel är säkra när de används och förvaras enligt anvisningarna på etiketten. Var alltid noga med att läsa och följa instruktionerna. 

Följande fraser och symboler (som finns på förpackningar/flaskor med tvätt- och diskmedel och rengöringsprodukter) ska alltid beaktas. För mer information om A.I.S.E:s initiativ kring symboler för säker användning, besök avsnittet "Initiativ" på webbplatsen. Om du vill ha information om säker/bästa användning ska du gå till "läs etiketten".

Förvaras oåtkomligt för barn


Undvik kontakt med ögonen.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.


Skölj av händerna efter användning.


Personer med känslig hud eller hudskador ska undvika långvarig kontakt med produkten.


Får ej förtäras.

Vid förtäring, kontakta genast läkare.


Behåll produkten i den ursprungliga förpackningen.


Blanda inte med andra produkter.


Ventilera rummet efter användning


Behåll produkten i den ursprungliga förpackningen.


Hantera med torra händer.


Stäng locket ordentligt.


Förslut påsen ordentligt.


Får inte punkteras, brytas eller klippas.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français